İletişim
Simplan Sentetik Su Yalıtım Örtüleri - Uygulama Alanları

+ Bina temel ve perde su yalıtımı,

+ Balastlı çatılar su yalıtımı,

+ Islak hacimler su yalıtımı,

+ Yer altı galerileri su yalıtımı,

+ Hangarlar, döşemeler su yalıtımı,

+ Karayolları-Metro tünelleri su yalıtımı,

+ Betonarme çatılar (Üstü kapatılarak) su yalıtımı,

+ Bina dilatasyon sistemleri su yalıtımı,

+ İçme suyu depolarında son kat su yalıtım malzemesi,

+ Şebeke kullanma suyu depolarında son kat su yalıtım malzemesi,

+ İçme ve kullanma suyu iletim sistemlerinde,

+ Suni göletlerin oluşturulmasında son kat olarak kullanılır.

+ Bahçe ve balık göletlerinin oluşturulmasında kullanılır,

+ Süs havuz ve göletlerinin oluşturulmasında kullanılır,

+ Çelik çatılar ve hafif metal çatılar, Bahçe teras çatıları,

+ Otopark teras çatıları,

+ Beton çatılar ve parapetler,

+ Baraj uygulamalarında kullanılmaktadır,

+ Tarımsal arazilerde sulama kanallarında kullanılmaktadır,

+ Suni göletlerin oluşturulmasında son kat olarak kullanılır,

+ Bahçe ve balık göletlerinin oluşturulmasında kullanılır,

+ Süz havuz ve göletlerin oluşturulmasında kullanılır.

+ PVC Membran laminasyonlu panel üretimi,

+ Çelik çatılar ve hafi f metal çatılar,

+ Bahçe teras çatıları,

+ Otopark teras çatıları,

+ Beton çatılar ve parapetler,

+ Dere yalıtımları,

+ Çelik çatılar ve hafif metal çatılar,

+ Bahçe / Otopark teras çatıları,

+ Beton çatılar ve farklı geometrik yapıdaki çelik çatılar,

+ Çöp toplama ve geri dönüşüm sahaları,

+ Atık depolama mühendislik projeleri,

+ Akaryakıt istasyonları depoları gibi çeşitli alanlarda kullanılır.