İletişim
Su Yalıtımı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları

+ Su Yalıtımı Nedir ?

Yapıların, her yönden gelebilecek suya veya neme karşı korunmaları için, yapı kabuğunun yüzeyinde yapılan işlemlere “su yalıtımı” denir.

+ Su Yapılara Nasıl Girer ?

Yağmur, kar gibi yağışlar, toprağın nemi ve toprak tarafından emilen yağış veya kullanma suları, banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde su kullanımı, yapı- nın üzerine inşa edildiği zemindeki basınçlı veya basınçsız yeraltı suları gibi sular yapıyı tehdit eden sulardır. Bu sular bazı yapılara aşağıdaki yollar ile girmektedir.

Kapilarite yolu ile: Yapı elemanlarının kapiler yollar ile emdikleri su: Sızma yolu ile : Yağmur nedeniyle, rüzgarında, basıncının etkisi ile cepheye vuran su içeri sızabilir.
Yoğuşma yolu ile: Yapı elemanı kesitindeki sıcaklık dağılımı su buharının doyma sıcaklığının altında ise yüzeyde veya ara kesitlerde yoğuşma meydana gelir.

+ Suyun Zararları Nelerdir ?

Yapının bünyesine giren su, yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları koroz- yona uğratarak, kesitlerin azalmasına ve yük taşıma kapasitelerinin düşme- sine neden olmaktadır. Yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde dona- rak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına sebep olur.Yine yapıya giren su ,iç yüzeyde küf- lenmeye neden olarak iç yüzey kaplama malzemelerinin çürümesine neden olmaktadır. Yaşama mekânlarında meydana gelen bozulmalar, mantar küf oluşumları, ortam neminin artması gibi nedenler, konfor koşullarının bozulmasına yol açar.Böyle ortamlar insan sağlığını da tehdit etmektedir.

+ Su Yalıtımını Neden Yapıyoruz ?

Zemin üstündeki yapı elemanlarını, yağış sularının zararlarından korumak için.
Zemin altındaki yapı elemanlarını ise yer altı su ve toprağın rutubetinin zararlı etkilerinden korumak için.
Yapı içerisinde kullanılan suların yapıya zarar ver- mesini engellemek için.
Aynı zamanda suyu tutmak-muhafaza etmek amaçlı yapılır. (Suni göletler-süs havuzları örneğinde olduğu gibi …)

+ Su Yalıtımı Nerelere Yapılır ?

Temeller ve zemine oturan döşemeler, balkonlar, te- raslar, eğimli çatılar, banyo, lavabo, wc gibi ıslak ha- cimler, içme suyu depoları, kullanım suyu depoları, suni gölet ve havuz gibi yapılar, istinat duvarları, ka- naletler, otoparklar, otoyollar, raylı sistemle taşıma- cılık yapılan yollar, tüneller, arıtma tesisleri, köprü ve viyadükler, çöp atık alanları vb. alanlar başta olmakla birlikte yapılarımıza suyun girebileceği neredeyse tüm alanlarda su yalıtımı yapılır.

+ Su Yalıtımı Önlemleri ?

Yüzeysel Su yalıtımı: Suyun bulunduğu ortam ile yapı arasındaki yüzeylere, kesintisiz olarak su yalı- tım malzemelerinin uygulanması ile yapılan tüm iş- lemler bu gruba girer. Bu grup içerisinde,Sentetik Örtüler,Bitümlü örtüler ve Sürme esaslı malzemeler yer almaktadır.

Yapısal su yalıtımı : Beton elemanların,imalatı sıra- sında ,çeşitli fonksiyonlara sahip,toz ya da sıvı halde bulunan yapı kimyasallarının katkı olarak kullanılması ve betondaki genleşme veya inşaat derzlerinde su- yun girmesini engellemek yada yolunu uzatmak için yüzeye veya betonun bünyesine uygulanan derz malzemeleri bu gruba girer.

Pvc Membran ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları

+ PVC Membran Nedir ?

Pvc Su yalıtım örtüsü, başta Pvc (Polyvinyl Chloride) olmak üzere, Stabilizan, Plastifiyan ve boyar maddelerle elde edilen karışımların, Extruder yöntemi ile eritilip homojen olarak şekillendirilmesi yöntemiyle imal edilen, donatılı yada donatısız olarak üretilebilen, sentetik su yalıtım örtüsüdür. Günümüz teknolojisindeki gelişmeler, doğrultusunda mükemmel denebilecek bir seviyeye ulaşan Simplan PVC su yalıtım membranları bir çok detayda kusursuz bir su yalıtımı için tek kat olarak uygulanabilen ideal bir su yalıtım malzemesidir.

Simplan PVC membranların saha şartları altında ispatlanan dayanıklılıkları diğer ürünlerden oldukça fazladır. Geniş bir iklim aralığında son derece uzun bir faydalı ömre sahiptir.

+ PVC Membran Kullanım Alanları Nelerdir ?

Temel Yalıtım Sistemleri
Döşemeler ve Perde Duvarlar, Tünel ve Yer altı Yapıları, Hangarlar
Su Yapıları
Havuz, Gölet, Baraj, Yangın suyu depoları - İçme suyu depoları
Çatı Sistemleri
Hafif metal çatı, Betonarma teras çatılar, Bahçe teras çatılar, Otopark teras çatılar

Tpo Membran ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları

+ Tpo Membran Nedir ?

Bilinen en sağlam birleştirme metodu olan sıcak hava kaynak metoduyla kaynatılmaktadır. Örgü şeklinde polyester taşıyıcının gerek altındaki gerek üstündeki katmanlar aynı malzeme (TPO) olduğu için, kaynak işlemi neticesinde, membranın kendisi kadar sağlam ve homojen bir kaynak bölgesi elde edilmektedir. Bünyesinde herhangi bir uçucu gaz, plastikleştirici vb. katkı maddeleri barındırmadığı için, uzun yıllar boyunca ilk günkü karakteristik özelliklerini korumakta ve yıllar sonra bile ilk günkü kaynak kalitesiyle onarılabilmektedir.

+ Tpo Membran Kullanım Alanları Nelerdir ?

Çelik Çatılar/Hafif Metal Çatılar, Bahçe Teras Çatıları, Otopark Teras Çatıları, Her Türlü Beton Çatılar ve Parapetler

Hdpe Membran ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları

+ Hdpe Membran Nedir ?

Yüksek yoğunluklu Polietilen esaslı HDPE membran, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen,bitki kök dayanımına sahip,katı atık depolama yerleri için özel olarak üretilen su yalıtım membranıdır.Kimyasallara,asit ve tuz çözeltilerine,yağ ve katrana, mikro organizmalara ve küflenmeye karşı dayanıklıdır.

+ Hdpe Membran Kullanım Alanları Nelerdir ?

Belediye çöp alanlarının temel yalıtımı.
Belediye çöp Alanlarının üst yüzey yalıtımı.
Endüstriyel ve tarımsal atık suları toplamak için yapılan depoların yalıtımı.
Benzin istasyonlarının yalıtımı
Maden dinlendirme havuzu ve atık havuzların yalıtımı.